PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


DRAKDYKAR-KURS

Lär dig drakdykning och upplev den härliga känslan att "flyga"under vattnet. Drakarna bogseras av en båt i ett par knops fart. Bekvämt svävar du fram över undervattenslandskapet. Utan att behöva simma kan du utforska stora områden. All dykning utföres som pardykning med två drakar vinge vid vinge.

Jan Sangrud kan, som en av två PADI instruktörer i världen, erbjuda dig denna unika specialkurs som leder till specialcertifikatet.

PADI Under Water Pilot

Kursen genomförs vanligtvis
som veckoslutskurs ombord på
vårt dykfartyg. Teoristart är
på fredag kväll och de fem dykningarna genomförs under
lördag och söndag
.

Certet kan räknas in som en av fem specialkurser när man ansöker om PADI Master Scuba Diver.