PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


VRAKDYKAR KURS

Vår vrakdykarkurs håller högsta standard och ger dig värdefull information och kunskaper i vrakforskning, vraksökning och vrakdykningens speciella dyktekniker. Under kursen
genomför du 4 vrakdykningar på passande vrak. Dykningarna sker bekvämt från vårt dykfartyg.
Vrakdykarkursen börjar på fredagskvällen med inledande teori, dykningarna sker sedan under lördag och söndag. Vi ombesörjer mat och logi under kursen Kursen leder till PADI Wreck Diver Certifikat.

Teoridelen innehåller bland annat följande:

 • Dykteknik vid vrakdykning
 • Materiel och utrustning
 • Risker och säkerhet
 • Skeppskunskap
 • Vrakforskning
 • Vraksökning

Dykningarna innehåller bland annat följande:
 • Orientering på vrak
 • Uppmätning och dokumentering
  av vrak
 • Ingång i vrak
 • Tillämpad vrakdyknin


Våra långa erfarenhet av vrakdykning är Din garanti för en trevlig och givande kurs.

Boka plats i god tid!

Välkommen till en trevlig och givande kurs.