PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


ÖVERLEVNAD I KALLT VATTEN


Det som inte fick hända har hänt! Vi har hamnat i vattnet utan möjlighet till snabb räddning.

Genast startar en klocka för vår nedräkning mot slutet!

Det vi företar oss omedelbart när vi hamnat i vattnet kommer att ha stor betydelse för hur länge den klockan skall gå.

Ju längre tid klockan tickar desto större är våra chanser till räddning!

”Människan är skapt för att vistas i tropiskt klimat och på land. I alla andra miljöer måste vi förbereda oss väl för att inte kylan skall slå ut oss”. 

 ”Alla människor som vistas på, i eller vid vatten som är kallare
än +330 C borde ha de kunskaper som man får i kursen Överlevnad i kallt vatten”

I kursen ”Överlevnad i kallt vatten” lär vi oss tekniker
och metoder för att öka våra chanser till överlevnad och
räddning i marin miljö.
 

     
Ur kursinnehållet:

·     Hur vi påverkas av nedkylning.

·     Första hjälpen till nedkyld person.

·     Övergivande av fartyg.

·     Överlevnad i kallt vatten.

·     Hur överlever jag i en livflotte?

·     Dyk och vattenövningar med temat kallt vatten

Tyngdpunkten i kursen ligger på dykrelaterade teorilektioner och vattenövningar.