PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


VRAKDYKNING I ÖSTERSJÖN

Östersjön är ett unikt hav. Alla länder omkring Östersjön i alla
tider bedrivit omfattande fartygstrafik, till havs och i våra svårnavigerade skärgårdar. Vikingarna seglade här under sina resor i Österled. Den tyska Hansa flottan med sina speciella handelsfartyg, som kallades
" Hansa Koggar " var ofta sedda i våra skärgårdar under medeltiden. På senare tid har det funnits en stor mängd lokala skutor och
skepp i våra vatten med frakter
av varierande slag. Skärgården är svårnavigerad och många är de fartygsförlisningar och tragedier som ägt rum. Vraken ligger ofta tätt och samlade vid infartsleder
till betydande hamnstäder. Den låga salthalten i Östersjön gör
att vraken ej förstörs så snabbt. Trä äts inte upp av den fruktade skeppsmasken och stål rostar inte så fort. För den vrakintresserade dykaren är Östersjön ett mycket spännande dykområde. Med Dive Tech Jan Sangrud dyker Du i ett
av de mest vraktäta områden som finns i Östersjön. På vissa platser ligger vraken så tätt att Du kan simma från ett vrak till ett annat!