PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


Flaskskeppet


Flaskskeppet är arbetsnamnet för ett ca 350 år gammalt träskepp, som jag lokaliserade i början av 1970 talet.
En sägen i Arkösundsområdet beskrev ett äldre skepp som låg sjunket utanför Galtbrotten, i farleden mot Arkösund.
Efter ett idogt sökande lyckades jag finna vraket. Ett av de första föremålen vi såg på vraket var en flaska med vars hjälp vraket kunde
ålderbestämmas till mitten på 1600 talet. Detta flaskfynd är upphovet till vrakets arbetsnamn. Mystiken
är tät vid det gamla trävraket, många frågor dyker upp när man simmar över kanoner, stockankare och stora riggdetaljer. Vad är det för skepp? Varför har det förlist? Vart var det på väg? Bottenformationerna vid Flaskskeppet är vackra. Strömmar har format en ca 2 meter hög
kant i bottnen runt vraket. Bottendjupet på platsen är 22 meter.