PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


Fritz Wolmer

Fritz Wolmer är ett helt intakt stålvrak som ligger på max 16 meters bottendjup. Fartyget förliste 1965 efter grundstötning vid Grässkärs rev. Fartyget var lastat med virke. När man dyker på Fritz Wolmer kan man glädjas åt en liten prastund med sin dykkamrat, i en luftficka i lastrummet!