PRESENTATION | VRAKDYKNING 2009 | DYKOMRÅDE | DYKBÅTEN | VRAKDYKARKURS | DYKUTBILDNING | VRAK INFO. |KONTAKT

 


Gustaf Wasa

Ångfartyget Gustaf Wasa förliste 1936 vid Arköbådan efter en hård grundstötning. Gustaf Wasa var
vid förlisningen lastad med kol och var på resa från England till Norrköping. Vraket som är ca 70 meter långt ligger som djupast på 26 meters bottendjup och som grundast på 14 meter.
Gustaf Wasa representerar den tidiga epoken i ångfartygens historia och utgör ett intressant dykmål där sikten oftast är god. Tack vare platsens läge i öppet hav och i närheten av en sälkoloni så får vi ofta sällskap av sälar vid våra dykningar på Gustaf Wasa.